Projekt propojuje terénní zkušenosti antropoložky Barbory Bírové a přímé zapojení pohledu spolupracujících lidí v situaci bezdomovectví. Výběr fotografií vznikal během pěti let terénního výzkumu mezi lety 2012 a 2017.

Fotografie

O projektu

Jak nahlížíme a jak viděné vyobrazujeme je ovlivněno mimo jiné tím, kde a jak žijeme. Pokud chceme o člověku vědět víc, má význam se nahlížením a reprezentací viděného podrobně zabývat.

Projekt sociální antropoložky Barbory Bírové prostřednictvím fotografií a zvukových záznamů zprostředkuje každodenní zkušenost lidí bez domova z města Martin na Slovensku a z okrajů Prahy a Kladna v České republice.

Různé podoby a projevy bezdomovectví odkrývá prostřednictvím etnografických dat vytvářených v průběhu pěti let terénního výzkumu mezi lety 2012 a 2017.

Autorkou fotografií je výzkumnice, ale autory a autorkami jsou díky metodě photo voice (vychází z kombinace anglických výrazů pro fotografii a hlas, či postoj) také ženy a muži bez domova. Fotografie zachycují explicitní projevy aktivit v rámci sledovaných komunit, protože dávají účastníkům příležitost promluvit prostřednictvím vizuální reprezentace.

Představený výběr fotografií vznikal použitím různé snímací techniky, od zrcadlovky přes jednorázové fotoaparáty až po mobilní telefony. Vizuální stránka je doplněna zvukovou stopou, vytvořenou ze sestřihu rozhovorů a ruchů, které byly zaznamenány během výzkumu.

Výstava

Obrazy bez domova aktuálně můžete zhlédnout

Ve Foajé
v Bratislavě, od 20. 6.